Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2011

Melancholy is incompatible with bicycling

this morning the bus drivers were on strike so i walked to work, though i would very much like to go on something like this...


of course i would also like to live in a much more bike-friendlier city, but that's another story! Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

say something