Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2011

χαπι new year

in greek the sound "happy" means a pill. so the 2012 charm i am wearing is a 12mg pill! it comes in three colours: green for money, pink for sexy and blue for happy. of course i got the blue one, cause i'm already too rich and too sexy (and too funny! haha). which one would you choose?


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

say something